Luchtbevochtigers zijn geen luxe

Luchtbevochtigers zijn geen luxe

Houten vloeren en mensen hebben alvast een ding met elkaar gemeen: ze verdragen geen al te droge lucht. Voor beide is te droge lucht slecht tot nefast voor de gezondheid. Bij mensen kan te droge lucht allerlei neveneffecten veroorzaken, gaande van kleine ongemakken tot ernstige ziektes. In het geval van hout in de woning kan een licht te kort aan vocht leiden tot scheurtjes en barstjes maar ernstige droogheid kan zorgen voor onherstelbare schade. Een luchtbevochtiger brengt dan ook soelaas voor de mens en zijn omgeving.

Luchtvochtigheid

De relatieve luchtvochtigheid is het percentage water dat zich in de lucht bevindt ten opzichte van de maximale hoeveelheid bij een bepaalde temperatuur en luchtdruk. De luchtvochtigheid kan in de buitenlucht enorm variëren. We spreken dan van schommelingen van 20% en minder tot 100%. Voor binnen ligt de relatieve luchtvochtigheid doorgaans tussen 40 en 60%. Onder invloed van ventilatie, verwarming en klimaatomstandigheden kan zij ook binnen serieuze afwijkingen vertonen. Door te verwarmen in de winter doen we de luchtvochtigheid dalen.

Consequenties voor het interieur

Hout is en blijft immers een levende materie, die eveneens het best gedijt in ruimtes met luchtvochtigheidsgraad tussen de 50-55%. Wanneer het te lang wordt blootgesteld aan een lange relatieve vochtigheid, is het risico op permanente beschadiging onmiskenbaar. Typisch gevolgen van een te droge lucht op parket, meubels en zelfs houten muziekinstrumenten, is dat deze barsten en scheuren gaan vertonen.

Te veel of te weinig vocht?

Het gevaar van te veel vocht is reëel maar de oorsprong van een te hoge vochtigheid is veelal voorzienbaar en dus kunnen rampen doorgaans voorkomen worden. Zo weten we nu wel dat in een chape nog restvocht kan schuilen en dat we best meermaals metingen uitvoeren vooraleer parket op de chape te verlijmen. Zo weten we ook dat in een nieuwbouw nog veel vocht uit bouw producten moeten geventileerd worden en dat de luchtvochtigheid in de weken na het uitvoeren van metsel-en bezettingswerken te hoog zal zijn om parket te plaatsen. Met droogte is het heel anders gesteld. Droogte is vooral een gevaar in een bewoonde ruimte en meestal zijn er geen aanwijzingen waaruit men kan afleiden dat een ruimte ‘te droog’ zal worden. Het voordeel van een te lage luchtvochtigheid is wel dat ze op een betrekkelijk eenvoudige manier kan gecorrigeerd worden, waarna de bekomen (normale) luchtvochtigheid op dezelfde eenvoudige manier kan gehandhaafd worden.

Luchtbevochtigers

Een luchtbevochtiger brengt op een of andere manier water uit een vergaarbak in de lucht en oefent zo invloed uit op de relatieve luchtvochtigheid. We onderscheiden drie soorten.

Stoombevochtigers: De stoombevochtigers werken uiteraard op basis van stoom. Voor een efficiënte stoombevochtging moet het water eerst worden verwarmd. Dit gebeurt binnen het ‘inzetdruk’ van een verdamper. Het inzetstuk bestaat uit twee elektroden en nevelkamer. De elektriciteit stroomt van een elektrode naar de andere en het weer fungeert hierbij als geleider. Zo wordt het water verhit en omgezet in stroom, die door een kleine opening in de kast van toestel kan ontsnappen. Het water wordt verhit door de stroom uit het elektriciteitsnet. De hete stoom draagt haar teveel aan het warmte af aan de lucht zodat de kamertemperatuur soms zal stijgen.

Koudwaterverdamping of ventilatie: Koudverdampen is een andere principe van luchtbevochtiging waarbij de droge lucht door een ventilator uit de kamer wordt aangezogen en bevochtigd weer afgegeven. Een speciaal element wordt in water gedrenkt of constant met water besproeid. Door de passende lucht langs het natte element te leiden, verdampt het water en de bevochtigde lucht komt opnieuw in de ruimte. De lucht wordt tegelijkertijd ‘gewassen’ d.w.z stof en geuren worden eraan onttrokken. Bij ontwerpt van de verdamper is uitgegaan van het principe dat luchtvocht opneemt afhankelijk van zijn temperatuur; op deze manier zorgt de verdamper voor de juiste vochtigheidsgraad.

Ultrasoon: Hoge Frequente trillingen onder water- en dus niet hoorbaar- transformeren het water tot een micro-fijne nevel, die de kamer in wordt gedreven via een geruisloze ventilator. Ultrasone luchtbevochtigers verbruiken weinig stroom: de energie nodig voor het verdampingsproces wordt aan de kamer lucht ontrokken. Een vervangbaar ontkalk patroon zorgt voor een hygiënische en zuivere waternevel, vrij van kalk- en andere mineraalresten. Ultrasone luchtbevochtigers zijn voorzien van een ingebouwde hygrostaat evenals een traploze outputregelaar.